1. mTruyen.net
  2. [Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý
[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

9.7 10 3
Thể loại : Sắc, Đam Mỹ, Ngược
Tác Giả :
Số Chương : 29
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 22:34 02/01/2023
Chương Mới : Chương 29
Lượt xem : 82,039
Giới Thiệu Truyện:
Edit + Beta: Dạ Lãnh
Thể loại: cường công cường thụ, ngược tâm, có H, HE

Đông nam hùng tráng,

Giang Ngô đô hội,

Tiền Đường nổi tiếng phồn hoa.

Liễu khói cầu sơn,

Màn xanh rèm gió,

Lô nhô mười vạn nóc nhà.

(trích bài hát Vọng hải triều.)

Comment, Review truyện [Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện