1. mTruyen.net
  2. Bá Thiên Võ Đế
Bá Thiên Võ Đế

Bá Thiên Võ Đế

7 10 2887
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 100
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 00:43 14/11/2022
Chương Mới : Chương 101 : Hát vang tiến mạnh
Lượt xem : 89,289
Giới Thiệu Truyện:
Huyết chiến DY đảo, mang Tạo Hóa Ngọc Điệp siêu việt Dị Giới!

Tu Thần cấp công pháp, sang bất thế tuyệt học!

Triển vô địch thần uy, tru diệt hết thảy cừu địch!

Xuất hiện bá chủ oai hùng, nhất thống Chư Thiên vạn giới!

Chúng sinh làm nô, ta vì làm bá chủ!

Dùng võ thành đạo, thành tựu Bá Thiên Võ Đế!

Chư Thiên vạn giới, mọi cách thần kỳ, vô cùng thần thông!

Chiến Thiên chiến địa, chiến tận Chư Thiên Thần Ma, ở trong chiến đấu cực tẫn thăng hoa

Dùng võ chứng đạo, lấy lực phá đạo! Thành tựu từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ

Danh sách chương

Comment, Review truyện Bá Thiên Võ Đế


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện