1. mTruyen.net
  2. Bàn Sơn
Bàn Sơn

Bàn Sơn

6 10 4985
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 473
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 02:13 19/11/2022
Chương Mới : Quyển 3-Chương 473 : Giang sơn vẫn (đại kết cục) 2
Lượt xem : 89,629
Giới Thiệu Truyện:
Tội hộ: Tổ tiên phạm tội, họa lụy hậu nhân, danh viết “tội hộ”. Tội hộ, nam làm nô, nữ làm tì, suốt đời cơ cực. Không được ăn thịt, không được ra đường, không có tương lai!

Lương Tân, xuất thân tội hộ, cha vì lao động khổ sai, lao lực mà chết, nương hàng ngày quần quật, không được rảnh tay.

Quỷ phó của Lương gia lòng nặng ân tình, đã qua ba trăm năm nhưng chưa hề nản chí, tìm tới Lương Tân, mong báo ân hoàn nghĩa.

Tổ tiên của Lương Tân đến tột cùng phạm phải tội gì mà họa lụy toàn gia?

Ngọc thạch song sát, ngọc thạch câu phần, Lương Tân lại được đến lợi ích gì?

Thâm sơn có thiên viên, biết nói tiếng người, cũng chịu Lương gia ân nghĩa, lại đền đáp ra sao?

Xin mời đọc Bàn Sơn để tìm giải đáp.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Bàn Sơn


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện