1. mTruyen.net
  2. Công Phu Thần Y
Công Phu Thần Y

Công Phu Thần Y

3 10 641
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 106
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 16:56 12/11/2022
Chương Mới : Quyển 2-Chương 7 : Một nghìn vạn chẩn kim
Lượt xem : 50,636
Giới Thiệu Truyện:
khinh công hơn nữa hội bào khốc sáng tạo thế nào đích thần thoại?
nội khí phụ trợ châm cứu hội thành tựu làm sao đích huy hoàng?
ý chí chí lớn đích lục phong, người mang ai cũng không biết hiểu đích khinh công tuyệt kỹ, mà này chỉ là hắn phát hiện nội tức một cái sơ cấp hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp công năng mà thôi. sơ học châm cứu, nhưng liên tục sáng tạo kỳ tích. Không hội bào khốc, nhưng đại sát tứ phương, thị thiên phú chính vừa khớp? thị ngẫu nhiên chính tất nhiên? Thử nhìn hai mươi năn đều tại bình thường đích nhân làm sao bễ nghễ thiên hạ, đi hướng liễu thuộc về huy hoàng hòa hương diễm đích xưng vương đường.
đi vương đạo, cũng đi bá đạo!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Công Phu Thần Y


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện