1. mTruyen.net
  2. Cực Phẩm Thần Đế
Cực Phẩm Thần Đế

Cực Phẩm Thần Đế

9 10 7820
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 29
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 05:17 19/11/2022
Chương Mới : Chương 30 : Lại gặp gỡ 5 người
Lượt xem : 24,411
Giới Thiệu Truyện:
Giới thiệu tóm tắt: Yêu thú, quỷ đói, Địa ngục cùng Thiên nhân đạo, lục đạo đại kiếp nạn sắp nổi lên, người người tự nguy, thiên hạ không một nơi thiên đường, Đạo Diệp tay cầm linh bia, chân đạp thang trời, thân cư tạo cung, lấy vô thượng đại đạo trấn áp kiếp nạn.

Cảnh giới: Đan Phá cảnh, Khai Khẩn cảnh, Trúc Thê cảnh, Tạo Cung cảnh, Nạp Vật cảnh, Chủng Thực cảnh, Truất Tráng cảnh, Tham Thiên cảnh, Ngưng Hồn cảnh, Nghĩ Hồn cảnh, Đồ Đằng cảnh

Comment, Review truyện Cực Phẩm Thần Đế


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện