1. mTruyen.net
  2. Cửu Long Hồn
Cửu Long Hồn

Cửu Long Hồn

3 10 136
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 40
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 10:15 12/11/2022
Chương Mới : Chương 40 : Chương 40
Lượt xem : 42,617
Giới Thiệu Truyện:
Công đạo ? chân lý ?
Nhược nhục cường thực , quát khán đương tồn .
Giá tài thị hoàn cổ bất biến đích đạo lý .
Trạm tại điên phong , chế định quy tắc ;
Giá , tài thị chân lý
Thiên địa vạn vật giai hữu ngũ hành huyễn hóa nhi lai , cố ngũ hành chi thể diệc thị nhất cá thế giới .
Thiên địa thần thú - - thị do ngũ hành linh khí nhân uân nhi thành , cố thân thể trung ủng hữu ngũ chủng linh khí diệc khả luyện xuất hồn , giá lý thị nhất cá tu hồn đích thế giới !

Danh sách chương

Comment, Review truyện Cửu Long Hồn


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện