1. mTruyen.net
  2. Cửu Thiên Chân Long Truyện
Cửu Thiên Chân Long Truyện

Cửu Thiên Chân Long Truyện

6 10 8130
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 12
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 01:08 12/11/2022
Chương Mới : Chương 12 : Chương 12
Lượt xem : 43,983
Giới Thiệu Truyện:
『Cửu』 tiêu vân ngoại dục ? tường
『Thiên』 tận lạc nhật hà xứ tầm
『Chân』 tâm vụ ảnh tàn hoa lạc
『Long』 khiếu phượng ngâm tình tự kim
Truyền』 khúc tiên phàm Hoa Hạ hưng
Thả xem một thiếu niên như thế nào kỳ ngộ liên tục trở thành vạn nhân chú ý anh hùng , như thế nào làm cho Hoa Hạ mênh mông đại quốc đi đến thế giới điên phong , như thế nào trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại !Hết thảy đáp án đều ở cửu thiên thực long truyền

Comment, Review truyện Cửu Thiên Chân Long Truyện


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện