1. mTruyen.net
  2. Đại Đường Hảo Tướng Công
Đại Đường Hảo Tướng Công

Đại Đường Hảo Tướng Công

7 10 6327
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả :
Số Chương : 2738
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 15:25 01/12/2022
Chương Mới : Chương 2738 : Chương kết: Điền viên chi vui mới
Lượt xem : 263,154
Giới Thiệu Truyện:
Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc.

Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đại Đường Hảo Tướng Công


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện