1. mTruyen.net
  2. Đăng Thiên Phù Đồ
Đăng Thiên Phù Đồ

Đăng Thiên Phù Đồ

6 10 3671
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 375
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 07:43 14/11/2022
Chương Mới : Chương 378 : Sakura Haruno (trên)
Lượt xem : 117,897
Giới Thiệu Truyện:
Thông thiên tháp, tháp thông thiên; nổi tàn sát giới, giới nổi tàn sát.
Muốn cùng ngàn dặm xem, nâng cao một bước.
Sẽ khi thẳng tới trời cao đỉnh, vừa xem chúng sinh tiểu!

*** cùng tác giả 《 khủng bố cao hiệu 》***

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đăng Thiên Phù Đồ


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện