1. mTruyen.net
  2. Đào Sắc Tu Chân Truyện
Đào Sắc Tu Chân Truyện

Đào Sắc Tu Chân Truyện

6 10 4936
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 194
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 17:31 11/11/2022
Chương Mới : Chương 195 : Khảo thượng đại học
Lượt xem : 45,711
Giới Thiệu Truyện:
Một thiên tài niên thiếu từ phổ thông đi hướng không tầm thường đích đường. Mặc kệ hiện thực chính tu hành đều là như vậy đích không tầm thường. Nói chung hắn từ một thuần khiết tiểu tử đi hướng về phía không thuần khiết

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đào Sắc Tu Chân Truyện


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện