1. mTruyen.net
  2. Đạo Tôn Chiến Hồn
Đạo Tôn Chiến Hồn

Đạo Tôn Chiến Hồn

10 10 9788
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 20
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 07:46 14/11/2022
Chương Mới : Chương 20 : Tiến nhập hoàng thành
Lượt xem : 27,366
Giới Thiệu Truyện:
Hồn, ma, vu tranh bá thế giới, hắn là trời sinh vương giả. . . Vân Chiến, một bình thường tên, nhưng sẽ mang cho một mình ngươi không giống nhau thế giới. Nơi này, có vu tộc phép thuật, Ma tộc khí hồn, hồn vũ đạo hiệu, mà xem Vân Chiến ở này lấy võ vi tôn thế giới, thế nào Chiến thần giết ma, nghịch thiên phản đạo. . . Vương triều tranh bá chiến đấu nộ giết Dương Vệ, Bắc Giới Môn đại chiến Tư Đồ Hiên, mới tới Thần giới Nộ Thiêu Long Cân, một người một ngựa giết hướng về kẽ hở, chiến trường thượng cổ quyết chiến quần ma, hắn đi qua địa phương, một đường máu tươi, đầy trời đỏ đậm. . . Long Tiên Nhi hổ khẩu cứu người, Đại sư tỷ che chỡ trăm bề, Tiểu Thất vạn dặm truy tình lang. . . Đạo Tôn Chiến Hồn, sẽ vì ngươi kính dâng một hồi không giống nhau thị giác thịnh yến. . .

Comment, Review truyện Đạo Tôn Chiến Hồn


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện