1. mTruyen.net
  2. Dị Giới Đại Vu
Dị Giới Đại Vu

Dị Giới Đại Vu

3 10 7414
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 71
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 06:10 13/11/2022
Chương Mới : Chương 71 : Kính tượng truyền tống
Lượt xem : 72,977
Giới Thiệu Truyện:
Một lần trộm mộ, để Khương Dịch bất ngờ xuyên qua đến thánh vũ đại lục. Cố sự liền bắt đầu từ nơi này!

Thần bí tiểu tháp, cường hãn vu tộc công pháp, đẳng cấp sâm nghiêm cấp chín thành thị hệ thống.

Vu Đồ, Đỉnh Vu, Thiên Vu, Tổ vu. Tất cả đều ở ( Dị Giới Đại Vu )!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Dị Giới Đại Vu


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện