1. mTruyen.net
  2. Dị Giới Thiên Địa Quyết
Dị Giới Thiên Địa Quyết

Dị Giới Thiên Địa Quyết

10 10 3995
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 209
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 08:57 14/11/2022
Chương Mới : Chương 210 : Đan dược
Lượt xem : 85,161
Giới Thiệu Truyện:
Đỉnh phong, cái gì mới kêu là đỉnh phong, là đại lục ở ta dưới chân tên là đỉnh phong, sai sai sai, là thiên địa ở ta dưới chân mới kêu đỉnh phong. Như vậy ta là có thể bảo hộ ta nghĩ bảo hộ đích người. Xem một tiểu nhân vật như thế nào chân đạp thiên địa.

Đẳng cực:
Nhất tinh chiến sĩ nhị tinh chiến sư tam tinh đại chiến sư tứ tinh chiến vương ngũ tinh chiến hoàng lục tinh chiến đế thất tinh chiến thánh bát tinh chiến thần
Nhất tinh ma pháp sĩ nhị tinh ma pháp sư tam tinh đại ma pháp sư tứ tinh ma đạo sĩ ngũ tinh ma đạo sư lục tinh đại ma đạo sư thất tinh pháp thánh bát tinh pháp thần

Danh sách chương

Comment, Review truyện Dị Giới Thiên Địa Quyết


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện