1. mTruyen.net
  2. Dị Thế Ma Hoàng
Dị Thế Ma Hoàng

Dị Thế Ma Hoàng

7 10 1571
Thể loại : Kỳ Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 274
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 11:01 19/11/2022
Chương Mới : Chương 499 : Hủy diệt xuất thế bát khải hợp nhất thiên diễn không gian
Lượt xem : 378,839
Giới Thiệu Truyện:
Ma pháp sư: Ma pháp sĩ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, thánh ma pháp sư, pháp thần

Chiến sĩ: Chiến sĩ, chiến sư, đại chiến sư, thánh chiến sư, chiến thần

Mục sư: Mục sĩ, mục sư, đại mục sư, thánh mục sư, thần mục sư

Thợ săn: Liệp giả, liệp nhân, đại liệp nhân, thánh liệp nhân, liệp thần

Đạo tặc: Đạo sĩ, đạo sư, đại đạo sư, thánh đạo sư, đạo thần

Ma tộc: Cấp thấp ma tộc, trung cấp ma tộc, cao cấp ma tộc

Cao đẳng ma tộc lấy ma dực bình xét cấp bậc, hai cánh hồng ma, bốn cánh hoàng ma, sáu cánh lam ma, tám cánh lục ma, mười cánh thanh ma, mười hai cánh tím ma, mười bốn dực ngân ma, mười sáu cánh kim ma, mười tám cánh thiên ma.

Thần tộc: Cùng ma tộc ngược lại, có cánh giả là cấp thấp thần tộc, như thiên sứ, là thiên sứ tám cánh, thiên sứ sáu cánh, bốn cánh thiên sứ, hai cánh thiên sứ.

Không cánh là cao cấp thần tộc, phân một đến cấp chín, cấp một đại địa chi thần, cấp hai thiên không chi thần, cấp ba tinh thần chi thần, cấp bốn ngân nguyệt chi thần, cấp năm diệu nhật chi thần, cấp sáu vũ trụ chi thần, cấp bảy hồng hoang chi thần, cấp tám hỗn độn chi thần, cấp chín thiên thần.

Thần ma giới: Cấp mười một, mười hai cấp, sư cấp, đại sư cấp, tông sư cấp, tôn giả (hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, Vương phẩm), thánh quân cấp (hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, Vương phẩm), thần quân cấp (hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, Vương phẩm), thần linh cấp (cấp thấp, trung cấp, cao cấp)

Danh sách chương

Comment, Review truyện Dị Thế Ma Hoàng


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện