1. mTruyen.net
  2. Dị Thế Vũ Điên
Dị Thế Vũ Điên

Dị Thế Vũ Điên

8 10 5230
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 187
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 16:11 12/11/2022
Chương Mới : Chương 186 : Chinh phạt Trục Nguyệt
Lượt xem : 75,123
Giới Thiệu Truyện:
Xuyên qua nhiều ít sinh tử, lướt qua vô số thời không, mang theo Viêm Hoàng nhất tộc Vô Thượng bí kỹ, hắn quân lâm dị giới!

Đối mặt tông môn chấn hưng đại nhậm, hắn như thế nào hoàn thành?

Xuyên việt chi mê, thân thế chi hoặc, nên như thế nào cởi bỏ?

Mênh mông chủ giới, vô số thượng cổ đại năng liên tiếp vẫn lạc, là ai đạo diễn đây hết thảy?

Dùng luân hồi đúc kiếm, dùng thiên địa vi chiêu, xem gánh vác lấy kinh thiên âm mưu Thương Dạ như thế nào từng bước một, đi đến cái này dị giới điên phong!

Bài này đẳng cấp phân chia:

Linh Sĩ, Linh Sư thân thể Thông Huyền! Linh Chủ, Linh Tông mượn thiên địa! Linh Vương, Linh Hoàng thao túng pháp tắc! Thần Tôn, Thần Quân tự thành thế giới! Thánh Nhân, đại đế bất hủ thế gian!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Dị Thế Vũ Điên


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện