1. mTruyen.net
  2. Dĩ Võ Xung Tiêu
Dĩ Võ Xung Tiêu

Dĩ Võ Xung Tiêu

7 10 3299
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 107
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 11:38 11/11/2022
Chương Mới : Chương 107 :  Chương 107 Lần đầu luyện đan
Lượt xem : 41,886
Giới Thiệu Truyện:
Một tên khoa học cuồng nhân, đi tới một cái cao vũ thế giới, mà lại nhìn hắn như vậy làm sao này võ học sinh sôi đến mức tận cùng trong thế giới, dùng võ ngút trời.

Hạ đẳng tu vũ luyện tinh, trung đẳng tu vũ Luyện Khí, thượng đẳng tu vũ luyện thần, vũ đến siêu phàm ngộ đạo. Mà lại, võ đạo tu hành, không khí thân thể, như chu hành đại dương, lấy thân thể làm tải, mới có thể theo gió vượt sóng, mà vô năng ngăn trở vậy.

Như tu võ nghệ, lấy khí làm cơ sở; tinh khí Viên Mãn, có thể phá huyền Quan, nhâm đốc bình thường, vào được Tiên Thiên.

Nguyên khí dồi dào, thần thông lập sinh; chân nguyên vi đan, lên trời xuống đất, quy tắc thời gian, vũ hóa thăng tiên.

Tiên Đạo mờ ảo, mênh mông vô bờ; thiên địa nhân tiên, uy năng bất phàm, dục đăng Thiên kiều, dùng võ ngút trời.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Dĩ Võ Xung Tiêu


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện