1. mTruyen.net
  2. [Dịch] Đại Đế Tinh Hà
[Dịch] Đại Đế Tinh Hà

[Dịch] Đại Đế Tinh Hà

3 10 5443
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 58
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 12:15 14/11/2022
Chương Mới : Chương 58 : Táng gia bại sản (1)
Lượt xem : 42,514
Giới Thiệu Truyện:
Khi loài người bắt đầu đặt chân vào thời đại Tinh Hà, cũng là lúc chuyện đi tu ngày xưa xuất hiện khái niệm lực mới mang tên Sinh Mệnh.

Đi tu, thời nào cũng vậy, nó vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời.

Trong kinh Kim Cương có đoạn Tu Bồ Đề hỏi Thích Ca Mâu Ni: "Phải làm cách nào bắt tâm mình đầu hàng, để thành Phật?"

Chỉ một câu gồm năm chữ đã nói hết chân lý của con đường đi tu. "Bắt tâm mình đầu hàng".

Tâm có thần thông quảng đại, cho nên Tôn Ngộ Không còn có tên khác là Tố Tâm Viên. Tâm linh mỗi người là một Tôn Ngộ Không, phải bắt tâm giống như khỉ này đầu hàng mới có thể trở thành Đấu Chiến Thắng Phật.

Trong Đại Đế Tinh Hà, Mộng Nhập Thần Cơ sẽ trình bày chân lý của con đường đi tu.

Danh sách chương

Comment, Review truyện [Dịch] Đại Đế Tinh Hà


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện