1. mTruyen.net
  2. [Dịch] Miểu Sát
[Dịch] Miểu Sát

[Dịch] Miểu Sát

3 10 1840
Thể loại : Kỳ Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 20
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 20:54 13/11/2022
Chương Mới : Chương 20 : báo danh
Lượt xem : 77,035
Giới Thiệu Truyện:
Vào khoảnh khắc linh hồn thức tỉnh, một thế giới mới liền hiện ra ở trước mắt...

Đây là một thế giới xa lạ - một thế giới của phù chú!

Vô số Bí cảnh, vô số phù thú...

Thậm chí còn có thế giới phù chú càng cao cấp hơn.

Quách Thập Nhị giống như là lính quèn qua sông, miểu sát bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản mình sinh tồn!

Hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần phải tìm kiếm phù chú mạnh mẽ hơn.

Khi hắn đứng trên đỉnh của thế giới phù chú, hắn còn có thể tiếp tục đi tới không?

Về cấp bậc

Có các hệ: có Phù; có Chú; có Võ; có Trùng; có Thú...

Phù và Chú có Phù Chú tổng hợp;

Đầu tiên là Học đồ - Phù sĩ - Phù sư - Đại Phù sư là cấp bậc ở đại lục phù chú cấp thấp...

Lên tiếp Cuồng sư - Thánh sư - Đại Thánh sư... là cấp bậc ở đại lục phù chú cao cấp...

(Võ, Thú, Trùng cấp bậc tương ứng....)

Comment, Review truyện [Dịch] Miểu Sát


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện