1. mTruyen.net
  2. [Dịch] Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
[Dịch] Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

[Dịch] Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

9 10 2356
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả :
Số Chương : 607
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 04:25 14/11/2022
Chương Mới : Chương 611 : Đại kết cục
Lượt xem : 213,652
Giới Thiệu Truyện:
Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu?
Bạn ghét Bàng Thái sư?
Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường?

Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, bị Bao Chửng chặt đầu không?

Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào.

Danh sách chương

Comment, Review truyện [Dịch] Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện