1. mTruyen.net
  2. [Dịch] Tiên Ngạo
[Dịch] Tiên Ngạo

[Dịch] Tiên Ngạo

3 10 5179
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 1194
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 08:39 12/11/2022
Chương Mới : Chương 1194 : Tiên Ngạo Thương Khung
Lượt xem : 684,638
Giới Thiệu Truyện:
Phàm nhân tu tiên phái trải qua năm thời kỳ, mười lăm cảnh giới. Năm thời kỳ này chính là: Luyện Khí kỳ. Trúc Cơ kỳ. Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ. Hoàn Hư kỳ.

Mỗi một kỳ lại chia làm ba cảnh giới:

Luyện Khí kỳ chia làm Dẫn Khí. Thai Tức. Tiên Thiên.

Trúc Cơ kỳ chia làm Tố Thể, Dung Hợp. Linh Tịch.

Kim Đan kỳ chia làm Kết Đan. Tâm Động. Long Hổ.

Nguyên anh kỳ chia làm Thành Anh. Xuất Khiếu. Phân Thần.

Hoàn Hư kỳ chia làm Nhập Hư. Độ Kiếp. Đại Thừa.

Mười lăm Cảnh giới tu tiên này. mỗi cảnh giới lại chia làm ba tầng: sơ cấp. trung cấp. cao cấp. lại thêm trạng thái đỉnh phong cuối mỗi thời kỳ trước khi đột phá. Cho nên mỗi thời kỳ chia làm mười tầng.

Danh sách chương

Comment, Review truyện [Dịch] Tiên Ngạo


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện