1. mTruyen.net
  2. [Dịch]Trảm Tiên (Convert
[Dịch]Trảm Tiên (Convert

[Dịch]Trảm Tiên (Convert

9 10 7560
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 372
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 10:20 12/11/2022
Chương Mới : Chương 372 : Không thể giải thích vì sao tồn tại
Lượt xem : 134,426
Giới Thiệu Truyện:
Bạn đang đọc truyện Trảm Tiên của tác giả Nhâm Oán trên trang đọc truyện online. Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời.Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh.
Nhân giới trảm nhân!Yêu giới trảm yêu!Ma giới trảm ma!Tiên giới trảm tiên!

Danh sách chương

Comment, Review truyện [Dịch]Trảm Tiên (Convert


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện