1. mTruyen.net
  2. Đoạn Hồng Trần
Đoạn Hồng Trần

Đoạn Hồng Trần

9 10 26
Thể loại : Đam Mỹ, Cổ Đại
Tác Giả :
Số Chương : 8
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 02:40 03/01/2023
Chương Mới : Chương 8
Lượt xem : 61,794
Giới Thiệu Truyện:
Biên tập: Candy

Phật viết: “Ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.”

Hồng trần nghìn trượng, trông chờ mòn mỏi, bạch y man mác, Như Lai niêm hoa cười, chúng sinh điên đảo

Comment, Review truyện Đoạn Hồng Trần


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện