1. mTruyen.net
  2. Giang Sơn Chiến Đồ
Giang Sơn Chiến Đồ

Giang Sơn Chiến Đồ

9 10 4876
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả :
Số Chương : 1256
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 21:43 19/11/2022
Chương Mới : Chương 1252 :  GIANG SƠN CHIẾN ĐỒ Lời Cuối Sách Tác giả Cao Nguyệt Hàn Môn Kiêu Sĩ[
Lượt xem : 300,378
Giới Thiệu Truyện:
Tùy mạt khói lửa dấy lên, anh hùng xuất biên hoang . Hà Bắc Đậu Thiên Vương, tuyết dạ chiến kim cương; Ngõa Cương kiêu hùng họ Mật, sống mái với nhau giết Địch Nhượng . Gian hùng Vũ Văn Thị, soán chủ, mưu Tiêu Nương; Trường An Lý Nhị Lang, hai trận chiến Lạc Dương Vương . Ba Lăng Tiêu Lương Đế, qua sông lấy Kinh Tương; đông nam Đỗ Phục Uy, tự hào Giang Hoài Lang . Sóng cồn cuốn trời xanh, mãnh tướng săn tùy dương . Tùy Quốc giang sơn nhập chiến đồ, người thua làm giặc, người thắng làm vua .

Danh sách chương

Comment, Review truyện Giang Sơn Chiến Đồ


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện