1. mTruyen.net
  2. Giáo Hóa Nho Tiên
Giáo Hóa Nho Tiên

Giáo Hóa Nho Tiên

10 10 3632
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 114
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 14:58 14/11/2022
Chương Mới : Chương 114 : Sơn hải nhập lương hỏa
Lượt xem : 39,822
Giới Thiệu Truyện:
Đại giáo hóa hệ thống: Thiên Sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy báo thiên! ! ! Chúng ta nho tu làm giơ cao chính nghĩa cờ xí, giáo hóa vạn dân, thúc đẩy nho đạo, lấy khuyên người hướng thiện, tiêu tan sát kiếp! Hoàng thư: Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem dẫn tỉ tỉ đại nho, đem cao cao tại thượng, vong trần quyết tính đích người tu hành đánh rớt phàm trần!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Giáo Hóa Nho Tiên


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện