1. mTruyen.net
  2. Hóa Tinh
Hóa Tinh

Hóa Tinh

6 10 1368
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 63
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 11:29 11/11/2022
Chương Mới : Chương 63 : Bạn bè
Lượt xem : 39,779
Giới Thiệu Truyện:
nhất phương Thủ Ấn ẩn chứa huyền ảo, ở run lên Môn thiếu niên trong cơ thể diễn biến Trọng sinh.
......
không mê Tín Thiên mới, không úy kỵ quyền quý, ta tự có một thanh trường thương diễn biến Lưu Tinh ý cảnh;
vạn ấn kim liên thượng thần bí phù văn, nhưng chính là mở ra thiên địa pháp tắc duy nhất chi đồ;
túy luyện tinh thần lực, diễn biến trong cơ thể kim ô, thượng Lăng Cửu tiêu, hạ đạp biển sâu, nơi nào, không phải là ta tiếu ngạo nơi!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Hóa Tinh


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện