1. mTruyen.net
  2. Kỳ Bá Thiên Hạ
Kỳ Bá Thiên Hạ

Kỳ Bá Thiên Hạ

9 10 7933
Thể loại : Cạnh Kỹ
Tác Giả :
Số Chương : 89
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 21:25 13/11/2022
Chương Mới : Chương 89 : Lí ngoại không phải người
Lượt xem : 44,362
Giới Thiệu Truyện:
Từ nhỏ chú định đích vận mệnh, liền là gọi là đích túc mệnh, bất luận là 'Ta mệnh do ta không khỏi ngày đích' đích dũng giả cuồng đồ, còn là 'Kiên nhẫn chịu đựng' đích phàm phu tục tử, tại lịch sử sông dài lí cũng chỉ chẳng qua là chuyển mắt đích một thuấn, cải biến vận mệnh, còn là bị vận mệnh sở tả hữu, thân ở cục trung, không đến sau cùng đích một khắc, lại có ai biết chân chính đích đáp án ni?

Danh sách chương

Comment, Review truyện Kỳ Bá Thiên Hạ


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện