1. mTruyen.net
  2. Kỳ Duyên Tu Tiên
Kỳ Duyên Tu Tiên

Kỳ Duyên Tu Tiên

6 10 7805
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 107
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 14:28 14/11/2022
Chương Mới : Chương 107 : Tông môn đại chiến (bốn)
Lượt xem : 47,419
Giới Thiệu Truyện:
Mịch pháp tầm bảo đế thính tùy,

Duyên tòng thiên hàng đạo tự thành,

Tu đắc thần thông mỹ tương bạn,

Tiên lộ vô tẫn ngã vi tôn!

Sơn thôn thiếu niên cơ duyên xảo hợp hạ đạp thượng tu tiên chi lộ, khán tha như hà tại cường giả vi tôn đích tu chân giới mịch đắc vô thượng tiên duyên, chứng đạo thành tiên!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Kỳ Duyên Tu Tiên


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện