1. mTruyen.net
  2. Mịch Tiên Lộ
Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

10 10 6250
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 722
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 04:46 14/11/2022
Chương Mới : Quyển 2-Chương 152 : Chương 152
Lượt xem : 598,626
Giới Thiệu Truyện:
Nghịch thiên tu tiên, bất tiến tắc đoạn; vô tình vô sân, duy hữu đại đạo. phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên vô ý trung lai đáo dị giới đại lục, thành vi tu tiên giới đích nhất viên tu sĩ. tha thị như hà kỳ ngộ bí bảo, tối chung nhất bộ bộ đích đạp thượng tiên lộ, tầm mịch đáo chúc vu tự kỷ đích lộ đồ.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Mịch Tiên Lộ


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện