1. mTruyen.net
  2. Miểu Sát
Miểu Sát

Miểu Sát

6 10 4728
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 742
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 10:04 14/11/2022
Chương Mới : Quyển 26-Chương 11 : Chương 11
Lượt xem : 445,082
Giới Thiệu Truyện:
Đương linh hồn giác tỉnh đích một khắc kia, mới đích thế giới tựu triển hiện tại trước mắt.

Đây là một cái xa lạ đích thế giới, một cái phù chú đích thế giới.

Vô số đích bí cảnh, vô số đích phù thú,

Thậm chí còn có càng thêm cao cấp đích phù chú thế giới,

Quách Thập Nhị tựu giống là tiểu tốt qua sông, miểu sát nhậm hà ngăn trở chính mình sinh tồn đích địch nhân,

Hắn cần phải không đứt đích biến cường, cần phải tìm kiếm càng cường đại phù chú,

Đương hắn đứng tại phù chú thế giới đỉnh phong đích lúc, hắn còn có thể tiếp tục đi tới ư?

---------

Danh sách chương

Comment, Review truyện Miểu Sát


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện