1. mTruyen.net
  2. Ngu Lạc Phái
Ngu Lạc Phái

Ngu Lạc Phái

3 10 4700
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 32
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 09:29 11/11/2022
Chương Mới : Chương 369 : Vua không ngai [ đại kết cục ]
Lượt xem : 27,768
Giới Thiệu Truyện:
Hắn là mê ca nhạc trong lòng vương tử.
Hắn là mê điện ảnh trong lòng vương giả.
Hắn là âm nhạc tiêu lượng bảo đảm.
Hắn là điện ảnh phòng bán vé cam đoan.
Hắn âm nhạc thổi quét thế giới.
Hắn điện ảnh cảm động thế giới.
Hắn là toàn năng kinh điển sáng tác giả.
Hắn thưởng tòa đến không chỗ khả phóng.
Hắn là giải trí vòng vua không ngai.
Hắn là không lão giải trí hoàng đế.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Ngu Lạc Phái


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện