1. mTruyen.net
  2. Nhận Hết Tà Thần Sủng Ái, Ốm Yếu Ta Trở Thành Bạch Cốt Bồ Tát (Thụ Tẫn Tà Thần Sủng Ái, Bệnh Nhược Đích Ngã Thành Vi Bạch Cốt Bồ Tát)
Nhận Hết Tà Thần Sủng Ái, Ốm Yếu Ta Trở Thành Bạch Cốt Bồ Tát (Thụ Tẫn Tà Thần Sủng Ái, Bệnh Nhược Đích Ngã Thành Vi Bạch Cốt Bồ Tát)

Nhận Hết Tà Thần Sủng Ái, Ốm Yếu Ta Trở Thành Bạch Cốt Bồ Tát (Thụ Tẫn Tà Thần Sủng Ái, Bệnh Nhược Đích Ngã Thành Vi Bạch Cốt Bồ Tát)

5 10 1
Thể loại : Linh Dị
Tác Giả :
Số Chương : 931
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 01:07 16/07/2024
Chương Mới : Chương 36 : Thí Đảm Đại Hội
Lượt xem : 19,609
Giới Thiệu Truyện:
Bạch Cốt Miếu nội, áo bào xám tiểu tăng đối Thập Nhị Phẩm Liên Đài bên trên vĩ đại tồn tại quỳ bái.

"Thế này quỷ mị đương đạo, Võng Lượng hoành hành, Bồ Tát nhưng có cứu thế lương phương?"

Khó được về nhà thăm viếng một chút tỷ tỷ, bỗng nhiên bị hỏi thật thâm ảo vấn đề.

Đài sen phía trên, tiểu cô nương bối rối gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là quyết định giúp hắn hỏi một chút.

"Chờ ta trở về!"

Ung dung trăm năm, miếu thờ bên trong phàm nhân đã là một bộ xương khô. Mà một ngày này, rồng ngâm hổ gầm bên trong, bạch cốt Bồ Tát rốt cục trở về.

Bang bang hai lần, tiểu cô nương dùng mõ bổng gõ gõ trên đất xương sọ.

Hai điểm quỷ hỏa thoáng hiện, rách nát áo bào xám bao quanh quỷ dị thân thể chậm rãi đứng lên.

"Đông Thổ có nước, tên 【 Cự Đường 】."

Lật ra hai rương vô tự kinh, lại gọi Bạo Viên một con, bụng lớn hán một vị, phá giới tăng một cái, nhân đầu mã một thớt.

"Lần này đi về hướng đông, các ngươi cần độ chín chín tám mươi mốt nạn mới có thể đại hưng ta giáo, cứu rỗi thương sinh."

"Xin hỏi Bồ Tát, ta giáo tên gì?" Chúng ma đầu cùng kêu lên hỏi.

"..."

"Cho ta ngẫm lại!"

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nhận Hết Tà Thần Sủng Ái, Ốm Yếu Ta Trở Thành Bạch Cốt Bồ Tát (Thụ Tẫn Tà Thần Sủng Ái, Bệnh Nhược Đích Ngã Thành Vi Bạch Cốt Bồ Tát)


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện