1. mTruyen.net
  2. Nhất Kiếm Lăng Trần
Nhất Kiếm Lăng Trần

Nhất Kiếm Lăng Trần

6 10 7112
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 599
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 08:22 12/11/2022
Chương Mới : Chương 594 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện
Lượt xem : 392,548
Giới Thiệu Truyện:
"Đoạn, lấy ra, đánh chặn đường! Mà không phải là Tiệt Giáo chi đoạn!"

"Đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Năng lượng thủ hộ hằng, thế gian vạn vật làm một, làm nói."

"Vạn vật đều có khí vận, đều có Bản Nguyên, đoạn bản ý, làm kiếp, kiếp giết, mỗi đoạn một vật, lấy ra Bản Nguyên, liền cách đại đạo một trong hơn tiến thêm một bước. Làm vạn vật Quy Nhất, liền có thể thành đạo."

. . .

Đoạn Hư thành đạo.

Chân Huyền thế giới đệ nhất cao thủ Lâm Trần, vốn nên thối lui khỏi lịch sử võ đài, song, bởi vì một lần đoạt xá, một thanh đoạn kiếm, tánh mạng của hắn quỹ tích chợt đại biến, long trời lỡ đất!

. . .

Kế 《 Kiếm Phệ Thiên Hạ 》《 Tinh Thần Tế 》《 Vô Thượng Chân Thân 》《 Cầu Bại 》 thứ năm bổn tiểu thuyết.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nhất Kiếm Lăng Trần


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện