1. mTruyen.net
  2. Phật Động Sơn Hà
Phật Động Sơn Hà

Phật Động Sơn Hà

4 10 7394
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 283
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 11:18 11/11/2022
Chương Mới : Chương 287 : Kim Ấn Khí linh
Lượt xem : 174,150
Giới Thiệu Truyện:
Phật Động Sơn Hà

Cái gọi là Nhất Bộ Nhất Đăng Thiên, Trực Thượng Vân Tiêu Cửu Trọng Thiên. Mà lại xem một vị đạt được Phật môn truyền thừa dị thế thiếu niên từng bước mở ra tự thân truyền thừa bí ẩn. Đem Long Trảo Công, La Hán Kim Thân, Đại Lực Kim Cương quyền, Như Lai Thần Chưởng các loại : chờ Phật môn tuyệt học mang tới dị thế, từ đây xưng bá kiếp này, Danh Động Sơn Hà.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Phật Động Sơn Hà


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện