1. mTruyen.net
  2. Phong Môn Giả
Phong Môn Giả

Phong Môn Giả

4 10 6592
Giới Thiệu Truyện:
Từ nhỏ bị Hạ linh thôn thôn dân thu dưỡng Hạ Thiên, ngoài ý muốn đạt được Quỷ Cốc Tử truyền thừa, từ nay về sau bắt đầu hắn linh dị nhân sinh!

Âm u góc đường, quỷ dị mộ địa, sơn âm dưỡng thi đấy, dưới đáy mê quỷ thành, ... Khắp nơi đều để lại Hạ Thiên dấu chân;

Hạ Thiên một đường vui cười tức giận mắng, chém yêu, trừ ma, đấu quỷ, đốt thi, chém chết hết thảy địch!

Này, đến tột cùng là một hồi lẫn nhau cùng có lợi giao dịch, còn là một cái bước hướng tử vong không đường về?

Hoặc là một hồi không muốn người biết âm mưu?

... Còn có, muốn biết hắn thân phận sao? Bảo đảm dọa ngươi giật mình!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Phong Môn Giả


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện