1. mTruyen.net
  2. Quan Bảng
Quan Bảng

Quan Bảng

9 10 7053
Thể loại : Quân Sự
Tác Giả :
Số Chương : 1930
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 08:21 14/11/2022
Chương Mới : Chương 2016 : Rốt cuộc là cái gì dê?
Lượt xem : 494,796
Giới Thiệu Truyện:
ịch sử chân tướng vĩnh viễn là người mù sờ voi, chính trị chân tướng vĩnh viễn là không có chân tướng!

Ở tràn đầy khó bề phân biệt, thiệt giả khó phân biệt con đường làm quan đấu tranh trong, Tô Mộc đem như thế nào lợi dụng quan bảng, đi khai thác thuộc về mình một mảnh thiên địa, hoàn thành chính mình đáy lòng kia phân nho nhỏ nguyện vọng đâu? Hết thảy đều ở quan bảng...

Lão Ẩn năm 2012 dốc toàn lực chế tạo quan trường sảng văn, mời chư quân ủng hộ nhiều hơn!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Quan Bảng


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện