1. mTruyen.net
  2. Quỷ Đạo Liệp Hồn
Quỷ Đạo Liệp Hồn

Quỷ Đạo Liệp Hồn

6 10 5304
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 142
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 03:18 13/11/2022
Chương Mới : Chương 142 : Tứ bảo
Lượt xem : 58,541
Giới Thiệu Truyện:

Con đường tu chân hàng vạn hàng nghìn, Quỷ đạo cũng nhưng thành tiên.

Lôi Phàm rất muốn về nhà, trở lại cái kia sinh hắn nuôi nhà của hắn, cho nên Lôi Phàm nhất định phải muốn tu luyện.

Lấy nhân thân tu Quỷ đạo, Lôi Phàm gặp phải sinh tử gian nguy, phải chiến!

Đao phong tận xương, bất chiến thì mất!

Lôi Phàm muốn ở nơi này đầy trời thần Phật trước mặt trước, ngạnh sanh sanh giết ra một cái đường về nhà!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Quỷ Đạo Liệp Hồn


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện