1. mTruyen.net
  2. Siêu Cấp Học Thần
Siêu Cấp Học Thần

Siêu Cấp Học Thần

3 10 3255
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả :
Số Chương : 460
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 15:10 19/11/2022
Chương Mới : Quyển 10-Chương 465 : Ngưu Đại Lực!
Lượt xem : 34,749
Giới Thiệu Truyện:
Còn tiếp bên trong

Siêu Cấp Học Thần chương mới nhất

Siêu Cấp Học Thần tác giả: Quỷ Cốc tiên sư

Siêu Cấp Học Thần giới thiệu tóm tắt: "Lấy ra 'Nhị chỉ thiện công' !"

"Tinh luyện hoàn thành!"

"Thu được skill 'Hàm nghĩa - Thiên Niên Sát', chu vi mười mét bên trong, một chỉ điểm ra, Tất trong cúc!"

Danh sách chương

Comment, Review truyện Siêu Cấp Học Thần


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện