1. mTruyen.net
  2. Thái Huyền Độn Tiên
Thái Huyền Độn Tiên

Thái Huyền Độn Tiên

5 10 8828
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 684
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 14:11 13/11/2022
Chương Mới : Chương 754 : Thái Cổ Thiên Hình đại kiếp nạn
Lượt xem : 84,513
Giới Thiệu Truyện:
Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc;

Địa phát sát cơ, long xà khởi lục;

Người phát sát cơ, thiên địa lật ngược

Truyện ra hơn 600 chương, đọc 50 chương đầu thấy hay mấy chương sau chưa biết

Ở hoàn hư hợp đạo lúc trước, tu sĩ tu luyện giai đoạn tổng cộng năm, phân biệt là Nguyên Tinh cảnh, nguyên khí cảnh, nguyên thần cảnh, nguyên hư cảnh, nguyên đạo cảnh ngũ đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới lại có bốn nhỏ tầng thứ, Nguyên Tinh cảnh phân huyền khiếu, hòa hợp, ngưng luyện, Tiên Thiên bốn cấp độ, nguyên khí cảnh phân thải luyện, mộc dục, phục khí, Ích Cốc bốn cấp độ, nguyên thần cảnh còn lại là thai tức, tính quang, Long Hổ, Kim Đan bốn cấp độ

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thái Huyền Độn Tiên


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện