1. mTruyen.net
  2. Thiên Cảnh
Thiên Cảnh

Thiên Cảnh

8 10 9205
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 207
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 09:26 11/11/2022
Chương Mới : Chương 369 : Bố thiết bẫy rập
Lượt xem : 94,832
Giới Thiệu Truyện:
Thiên Chi Bộ Thủ (Người bắt tóm), có được một cái kỳ lạ đích tùy thân ngục giam, thiên ngục.

Không có nghĩa là quốc gia, không có nghĩa là pháp luật, không có nghĩa là công bình, không có nghĩa là chính nghĩa...

Có tội người, đều có thể bắt; thế nhân đều có tội, kể cả ta ở bên trong.

Số 9 thiên ngục, của ta tư gia ngục giam.

...

Ghi đích không là tiểu thuyết, mà là một loại sinh hoạt. Sinh hoạt tình tiết đích miêu tả gắng đạt tới tinh tế tỉ mỉ, ưa thích YY đô thị cuộc sống hạnh phúc đích độc giả thỉnh đi vào.

Nói gọn hai chữ: Truyện hay

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thiên Cảnh


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện