1. mTruyen.net
  2. Thông Huyền Thần Châu
Thông Huyền Thần Châu

Thông Huyền Thần Châu

8 10 5140
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 25
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 06:33 14/11/2022
Chương Mới : Chương 25 : Tô Tuyết Trì máu tươi
Lượt xem : 24,740
Giới Thiệu Truyện:
Sơ lược về truyện: Đây là một mảnh thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới! Pháp luật? Đạo lý? Nắm đấm mới là pháp luật, thực lực mới là đạo lý! Có mấy người, gánh vác giấc mơ, ẩn nhẫn kiên nghị, lần lượt sỉ nhục, lần lượt đột phá, cũng chỉ vì là đòi lại tám năm trước sỉ nhục cùng thống khổ! Đoạn hồn mộng nứt thành cái nào giống như? Huyết tàn ngâm cốt chỉ chờ nhàn. Tam sinh minh khổ diệt phần nhật, cởi giáp về quê đừng quên thiện! Tuyết trì tuyết. . .

Comment, Review truyện Thông Huyền Thần Châu


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện