1. mTruyen.net
  2. Thuần Dương Quyết
Thuần Dương Quyết

Thuần Dương Quyết

8 10 3889
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 91
Trạng Thái : Hoàn
Cập Nhật : 03:20 13/11/2022
Chương Mới : Chương 93 : (*)
Lượt xem : 44,903
Giới Thiệu Truyện:
Đạo có thể đạo, phi thường đạo, danh có thể danh, phi thường danh. . . Đạo môn bất diệt, Ma Môn không xương, đạo cùng ma, từ xưa không lưỡng lập.
Quyển sách là tiên hiệp tiểu thuyết, nhưng là liền không nhân tu tiên, phía trong, cũng không có thần tiên. Quyển sách là tiên hiệp tiểu thuyết, nhưng không có pháp bảo, cũng không có thần khí. Nhân vật chính tuy là nhân vật chính, nhưng không có Plug, cũng cũng không phải là vô địch.
Quyển sách cùng đại chúng tiên hiệp tiểu thuyết hoàn toàn bất đồng, vũ, đạo, phù, thuật, mới phải quyển sách lấy trọng khắc họa đích địa phương.

Thuần dương, Võ Đang, thiên sư, Mao Sơn, Thục Sơn, Quỳnh Hoa. . . Ai cũng có sở trường riêng, mỗi người có chỗ chuyên, không tồn tại thục cường thục nhược. Thuần dương cùng Võ Đang, kiếm thuật thông thần, cùng vũ nhập đạo; thiên sư cùng Mao Sơn, phù lục huyền diệu, đạo pháp quỷ dị; Thục Sơn cùng Quỳnh Hoa, ngự kiếm thuật, huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô phương.

Quyển sách chú trọng một "Tình" chữ, nhân không cỏ cây, ai có thể vô tình? Hữu tình thân tình yêu tình mới phải quyển sách lấy trọng khắc họa đích địa phương.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thuần Dương Quyết


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện