1. mTruyen.net
  2. Tinh Hồn Chiến Thần
Tinh Hồn Chiến Thần

Tinh Hồn Chiến Thần

6 10 4935
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 998
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 09:57 19/11/2022
Chương Mới : Chương 999 : Rèn thể bí cảnh
Lượt xem : 33,470
Giới Thiệu Truyện:
Võ giả tầm thường lấy đại hoang mãnh thú làm tinh hồn; thiên tài lấy Toan Nghê, Cùng Kỳ các loại Thần thú làm tinh hồn; tuyệt đỉnh thiên kiêu lấy Kỳ Lân, Thanh Long, Côn Bằng làm tinh hồn, tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong, có thể nắm giữ toàn bộ Thần thú sức mạnh, toàn bộ thần thông! Mục Viêm tinh hồn là một khối ngoan thạch... Thạch phá kinh thiên lúc, Vạn Cổ Thần Viên hiện! Tu biến hóa thần thông, luyện hỏa nhãn kim tinh, nắm cự bổng thần binh; giẫm Chân Long, chém Kỳ Lân, diệt Thanh Loan; đảo loạn...

Danh sách chương

Comment, Review truyện Tinh Hồn Chiến Thần


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện