1. mTruyen.net
  2. Trận Vấn Trường Sinh
Trận Vấn Trường Sinh

Trận Vấn Trường Sinh

10 10 1
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 714
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 03:42 18/06/2024
Chương Mới : Chương 714 : 714
Lượt xem : 2,436
Giới Thiệu Truyện:
Tu giới Cửu Châu, Đạo Đình nhất thống, thế gia áp bách, tông môn lũng đoạn.
Tu sĩ tầng đáy tu đạo không cửa, linh thạch thiếu thốn, qua ngày duy gian.

Mười tuổi Mặc Họa, tiên thiên người yếu, tán tu xuất thân, gia cảnh bần hàn. Dù cho khổ tâm tu luyện, cuối cùng cả đời, khả năng cũng chỉ là một cái ti tiện như sâu kiến luyện khí tu sĩ.
Thẳng đến hắn trong thức hải, xuất hiện một khối Đạo Bia. Có thể lĩnh ngộ trận pháp thiên đạo, thần thức tăng cường vô hạn. Mặc Họa sẽ mượn Đạo Bia, nghiền nát tu đạo hàng rào, đúc thành Thần Thức vô thượng, hiểu thấu trận pháp tiên đạo, vấn đỉnh đại đạo trường sinh.

----
Huyễn Trận, Khốn Trận, Sát Trận, Mê trận, Tuyệt Trận, Đại trận, Tiên Trận, cấu thành ngàn vạn Trận Đạo.
Lưỡng nghi, tam tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hào, Thất Tinh, bát quái, diễn hóa Chư Thiên Trận Lưu.
Thiên Chi Đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ.
Lấy Thần Thức chứng đạo, ngộ trận pháp phi Tiên.
Nhất niệm tế thiên hạ, cầu đạo vấn Trường Sinh.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Trận Vấn Trường Sinh


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện