1. mTruyen.net
  2. Tu Chân Giả Ảnh Thị Lữ Trình
Tu Chân Giả Ảnh Thị Lữ Trình

Tu Chân Giả Ảnh Thị Lữ Trình

6 10 454
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả :
Số Chương : 14
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 09:12 14/11/2022
Chương Mới : Chương 14 : Nhiệm vụ hoàn thành
Lượt xem : 21,283
Giới Thiệu Truyện:
Điểu tia Lâm Tịch, xuyên qua đến một cái lấy Lâm Chính Anh cương thi điện ảnh làm gốc, lấy cái khác phim ma vì là phô thế giới, từ một cái tiểu tiểu nhân : nhỏ bé Luyện Khí sĩ, trưởng thành lên thành thánh nhân.

Comment, Review truyện Tu Chân Giả Ảnh Thị Lữ Trình


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện