1. mTruyen.net
  2. Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn
Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn

Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn

8 10 3120
Giới Thiệu Truyện:
Sau Hắc ám chính là Lê minh, sau tử vong chính là tân sinh;

Hai mắt của ta đại biểu tan biến , hai tay của ta sẽ hủy diệt bình minh;

Sau văn minh sẽ không có tương lai , sau khi run rẩy chỉ có khủng hoảng;

Chỉ có thể theo ta vịnh xướng thú tội, Băng Hỏa Chi Ca thần chi.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Vinh Diệu Kỵ Sĩ Đoàn


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện