1. mTruyen.net
  2. [Dịch] Giang Sơn Mỹ Sắc
[Dịch] Giang Sơn Mỹ Sắc

[Dịch] Giang Sơn Mỹ Sắc

4 10 7311
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả :
Số Chương : 21
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 14:53 11/11/2022
Chương Mới : Chương 21 : Đứng dưới mái hiên
Lượt xem : 31,972
Giới Thiệu Truyện:
Họ Tiêu xuyên qua thời gian, không gian trở về thời Tùy mạt. Ở đây hắn không muốn làm cái gì thiên hạ anh hùng, cũng không muốn làm chư hầu tranh thiên hạ. Vốn xuất sinh đã trở thành thiếu trại chủ của một trại cướp, hắn vốn nghĩ làm cướp cũng tốt, cất dấu tài bảo đủ rồi thì tìm một nơi sanh sống khoái lạc.

Thiên hạ rối loạn, Thiên thư xuất thế, Bố Y tung hoành. Hắn lại là cái kia Tiêu Bố Y, là cái kia đáng sợ thiên thư trong truyền thuyết. Hắn được vạn người kính ngưỡng, chư hầu trong thiên hạ run sợ.

Hắn lúc này nhân nghĩa động thiên hạ, một tay nắm nửa giang sơn, trí mưu có thể đẩy thiên hạ kiêu hùng vào cảnh vạn kiếp bất phục, võ công có thể đi lại như giỡn chơi, lấy đầu tướng địch giữa trăm vạn loạn quân.

Comment, Review truyện [Dịch] Giang Sơn Mỹ Sắc


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện