1. mTruyen.net
  2. [Dịch] Phật Bản Thị Đạo
[Dịch] Phật Bản Thị Đạo

[Dịch] Phật Bản Thị Đạo

10 10 6400
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả :
Số Chương : 206
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 04:24 13/11/2022
Chương Mới : Chương 206 : Câu Trần (4-6)
Lượt xem : 121,274
Giới Thiệu Truyện:
Quyển sách kết hợp chính sử, dã sử, bách gia học thuyết các loại, trình bày Mộng Nhập Thần Cơ đặc biệt mà sâu sắc bản tâm quan niệm cùng cách mạng tư tưởng, khai sáng chư tử bách gia lưu. Dùng cận đại lịch sử các loại nhân vật đến ám chỉ trong sách nhân vật, để người cảm giác mới mẻ.

Các giai đoạn tu luyện theo thứ tự là: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Đại La Kim Tiên.Mỗi giai đoạn chia làm ba cấp là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.

Danh sách chương

Comment, Review truyện [Dịch] Phật Bản Thị Đạo


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện