1. mTruyen.net
  2. Thiên Đạo Niết Bàn
Thiên Đạo Niết Bàn

Thiên Đạo Niết Bàn

9 10 8156
Thể loại : Khác
Tác Giả :
Số Chương : 102
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật : 11:41 11/11/2022
Chương Mới : Chương 102 :  Chương 102 hư không bá chủ
Lượt xem : 57,485
Giới Thiệu Truyện:
Thiên Đạo Luân Hồi, vô tận Niết Bàn!

Một tên thiếu niên, chuyển thế trùng tu, nghịch thiên phía trên, toái hư không, trảm tu giới, quát tháo thập phương!

Kiếm khí tung hoành ba vạn lý, một kiếm quang hàn ngự trời cao!

Chí cao tuyệt học, thần bí chí bảo, một người một kiếm, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma!

Thiên Đạo Niết Bàn, ta vi Nhiếp bàn!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thiên Đạo Niết Bàn


Copyright © 2022 - MTruyện.net
Đọc Truyện